آرشیو برای: "بهمن 1395"

حسنک کجایی؟!!!

نوشته شده توسطصداقت...! 21ام بهمن, 1395
مادر برای سرگرم کردن فاطمه، چه تداعی خاطراتی راه انداخته  اند.  قصه گاو عمو حسین، قصه شعر دو کاج، حسنک کجایی، حتی قصه خانواده هاشمی و فقط سفر می کنند به اصفهان! این عادت مادر است که قصه ها را از کتاب های فارسی مدرسه تعریف می کنند. از صبح مادر 500 بار… بیشتر »

چکار می کنی؟!!!

نوشته شده توسطصداقت...! 14ام بهمن, 1395
گوشه نماز خانه  ترمینال غمبرک زده بودم. هوا سرد بود و بخاری برقی، تامین کننده  هوای بسته و تقریبا آلوده  این اتاقک 8- 7متری نبود.  پاهایم را زیر پالتویی که از تنم خارج کرده بودم پنهان کرده بودم و دست زیر چانه و با سکوت تلخی، ملت را تماشا می کردم. تعداد… بیشتر »