آرشیو برای: "اسفند 1395"

اشک ساده است!

نوشته شده توسطصداقت...! 25ام اسفند, 1395
چند روزي گذشته اما هنوز پريشانم. هر چه نگاهم  دفتر يادداشت را زيارت مي كند كامم تلخ مي شود. چه كسي باور مي كند آنچه را ديده بودم؟ اولين سفر تبليغي. سفري پر مخاطره. تا به حال ضمن اصرار و مراجعات مختلف، تن به همراهي و سفر تبليغي نداده بودم. چه شد اين بار… بیشتر »