آرشیو برای: "مرداد 1396"

همان امام رضایی که داشتم دارم!

نوشته شده توسطصداقت...! 13ام مرداد, 1396
سال های اول دانشگاه بود. چیزی قریب ده سال قبل یا بیشتر. خیلی وقت بود جمع خانواده، به بهانه های مختلف دانشگاه و ازدواج و کار و… پراکنده شده بودند و پدر که علاقه ای به مسافرت های چند نفری نداشتند، مسافرت های دسته جمعی فامیل به مشهد را کنسل کرده… بیشتر »

ما از پل صراط همین جا گذشته ایم!

نوشته شده توسطصداقت...! 12ام مرداد, 1396
ما از امیدها همه یکجا گذشته‌ایماز آخرت بریده ز دنیا گذشته‌ایماز ما مجو تردد خاطر که عمرهاستکز آرزوی وسوسه فرما گذشته‌ایمگشته است در میانه روی عمر ما تمامما از پل صراط همین جا گذشته‌ایمعزم درست کار پر و بال می‌کندبا کشتی شکسته ز دریا گذشته‌ایماز نقش پای… بیشتر »

چاهت چراست جای، گرت میل برتریست!

نوشته شده توسطصداقت...! 4ام مرداد, 1396
عمریست رهنوردی و چون کودکان هنوز آگه نه‌ای که چاه کدام است و ره کدام    شاعر: پروین اعتصامی/ قصیده 26 بیشتر »

دخترم تقدیم به تو!

نوشته شده توسطصداقت...! 3ام مرداد, 1396
از آن وروجک های شیرین که به شدت به گل سر و هر نوع تزیین مو آلژی دارد. هزار بار روز دختر را فرا نرسیده، تبریک گفتم و صدها وعده و وعید دادم که اجازه داد موهای نازنینش را حسابی شانه بزنم و گل سری مهمان زلف سیاهش کنم. دیدنی شده بود. همه تعجب کرده… بیشتر »