« منجیه 30منجیه 28 »

منجیه 29

نوشته شده توسطصداقت...! 26ام تیر, 1394

بگو: او خداوند رحمان است، ما به او ايمان آورده ‏ايم، و بر او توكل كرده ‏ايم و به زودى مى ‏دانيد چه كسى در گمراهى آشكار است(سوره ملک آیه بیست و نهم )(1)

نکات کلیدی:

*اين آيه در حقيقت نوعى دلدارى به پيغمبر اسلام  و مؤمنان است كه تصور نكنند در اين مبارزه گسترده حق و باطل تنها هستند، بلكه خداوند بخشنده مهربان يار و ياور آنها است(1).

* ابتدا زیر بنای اعتقادی خود را محکم کنید سپس به تهدید دشمن بپردازید(امنا… توکلنا.. فستعلمون…)(2)

*توکل ثمره ایمان و ملازم آن است.. در برابر کفار دو عامل ایمان و توکل مایه نجات است(2)

* چنان مى ‏نمايد كه در آيه اشاره لطيفى به آن است كه خدا رسول- صلّى اللَّه عليه و آله- و كسانى را كه با اويند هلاك نمى‏ كند بلكه آنان را مشمول رحمت خويش قرار مى‏ دهد، بدان سبب كه او رحمان است و اينان به او ايمان آورده و از او فرمانبردارى كرده و تنها بر او متوكل شده ‏اند… اما كافران و مشركان، از آن روى كه به پروردگار خويش و به آخرت كافر شده، و به شريكان پندارى اعتقاد و اعتماد پيدا كرده ‏اند، گرفتار گمراهي  آشكار شده ‏اند، و اگر از دامنه گمراهى خويش آگاه نبوده، يا توانسته ‏اند آن را از ديگران پنهان نگاه دارند، بايد بدانند كه حقيقت در آينده آشكار مى ‏شود، و در هنگام كيفر ديدن در برابر مردمان رسوا خواهند شد، در صورتى كه مؤمنان و رهبرى مكتبى را متهم به انحراف مى‏ كنند و در آن مى ‏كوشند كه با اين كار خود رأى عمومى را به جانب خود جلب كنند(4)

لحظه ای درنگ:

آن كس كه بر رحمان توكل كند نوميد نمى ‏شود، چه او برايش كفايت مى‏ كند، و از بركت ها و رحمت هاى خويش به او مى ‏بخشد، و از عذاب و هلاك در امانش نگاه مى ‏دارد(4)

(1)تفسیر نمونه/ آیت الله مکارم و جمعی نویسندگان/ ج24/ ص 357

(2) تفسیر نور/ محسن قرائتی/ ج 10/ ص 166

(3)تفسیر هدایت/ جمعی از مترجمان/ ج 16/ ص 191 و 192


فرم در حال بارگذاری ...