« پر وا!داروی شفابخش دل! »

چشم های عاشق!

نوشته شده توسطصداقت...! 21ام فروردین, 1393

جهان قرآن مصور است
و آیه ها در آن
به جای اینکه بنشینند، ایستاده اند
درخت یک مفهوم است
دریا یک مفهوم است
جنگل و خاک و ابر
خورشید و ماه و گیاه
با چشم های عاشق بیا
تا جهان را تلاوت کنیم


سلمان هراتی


فرم در حال بارگذاری ...