« شترگاوپلنگکدام معرفت »

کوثرقرآن

نوشته شده توسطصداقت...! 29ام بهمن, 1391

 1- خداوند به وعده های خود عمل می کند.

در سوره ضحی ، خداوند وعده ی عطا به پیامبر داده بود: « و لسوف یعطیک ربک فترضی» پروردگارت در آینده عطائی خواهد کرد که تو راضی می شوی .

 در این سوره می فرماید: ما به آن وعده عمل کردیم « انّا اعطیناک الکوثر»

2- نعمت ها حتی برای پیامبر اسلام مسئولیت آور است. اعطیناک …. فصلّ   

3- نوع تشکر را باید از خدا بیاموزیم  فصلّ

4- در نعمت ها و شادی ها خدا را فراموش نکنیم «اعطیناک الکوثرفصلّ»

5- فصلّ  / تشکر باید فوری باشد( فاء برای تسریع است)

( نکته یابی ازکتاب کوثر قرآن / محسن قرائتی/ ص 25)

 


فرم در حال بارگذاری ...