موضوع: "عاشقان بی ریا"

خدا یکی است!

نوشته شده توسطصداقت...! 24ام آبان, 1393

با این که سن و سال کمی داشت اما مانند عالمان بزرگ و فرماندهان با تجربه می اندیشید

و نیروهای خود را هدایت می کرد.

دفاع ما متکی بر باورهای مذهبی بود

و این غلبه داشت بر تکنولوژی سلاح هایی که صدام  در اختیار داشت.

بعد از عملیات رمضان که آمده بودیم عقب و به آنچه می خواستیم نرسیده بودیم

با ژرف اندیشی در جمع فرماندهان و رزمندگان گفت:

خدای عملیات بیت المقدس و عملیات رمضان یکی است.

اگر خرمشهر را خدا آزاد کرد نتیجه اخلاص شما بود

آیا توانسته ایم رابطه خود را با خدای خودمان را مانند روزهای خط شیر و چزابه حفظ کنیم.

استغفار کنید. بگویید دست ما خالی است تو ارحم الراحمینی.

شهید حجه الاسلام و المسلمین مصطفی ردانی پور/ حرف های شنیدنی 1/ موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت/ ص 126

مثل کارمندها نمی آمد !

نوشته شده توسطصداقت...! 21ام آبان, 1393

مثل کارمندها نمی آمد ستاد کل؛ که هفت و نیم یا هشت صبح کارت ورود بزند

و چهار بعد از ظهر کارت خروج.

زود می آمد و دیر می رفت. خیلی دیر.

می گفت: ما در کشور بقیه الله هستیم. خادم این ملتیم.

مردم ما را به این جا رساندند.  باید برایشان کار کنیم.

شهید علی صیاد شیرازی/ حرف های شنیدنی1/ موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت/ ص 27

معجزه ناصر!

نوشته شده توسطصداقت...! 17ام آبان, 1393

قدرت داشته باش اما مهربان باش.

دشمن داشته باش اما دوست بدار.

شهيد ناصر كاظمي/ حرف هاي شنيدني 1/ موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت/ ص 26

ما هم مثل شما احساس داریم!

نوشته شده توسطصداقت...! 15ام آبان, 1393

ما هم مثل دیگران احساس داریم و علاقه به فرزند و مادر و …

ولی وقتی اسلام به میان می آید همه چیز حل می شود

وقتی پای  دفاع از اسلام و ناموس اسلام در میان است باید قید همه چیز را زد

وقتی فرمان رهبر پیش می آید باید همه کارها را رها کرد.

شهید محمد اسلامی نسب/ حرف های شنیدنی 1/ موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت/ ص 85

همان آدمی می شوید که خدا می پسندد!

نوشته شده توسطصداقت...! 11ام آبان, 1393

فرزندانم می دانید

زنده بودن و ماندن این نیست که نَفَس می کشیم بلکه

زندگی و زنده ماندن نفس کُشتن است.

گاه اتفاق خواهد افتاد برای یافتن خود و خدایمان باید از دیده ها  پنهان بمانیم.

اگر کسی توانست رفتارهایش را چون روزه برای خدا تنظیم کند

و در آشکار و پنهان او را بجوید

همان آدمی می شود که خدا می پسندد.

شهید محمود فشار جو/ حرف های شنیدنی 1/ موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت/ ص 135

دقت کن!

نوشته شده توسطصداقت...! 10ام آبان, 1393

از اینکه در معابر و جلوی چشم رهگذران چیزی بخورد ناراحت بود.

می گفت: اگر زن بارداری از کنار شما بگذره و از اون چیزی که می خورین هوس کنه

یا کودک گرسنه ای چشم بدوزه به خوردنی دست شما چه کار می کنین!

نقل ازبرادر شهید غلامعلی ترابی همت آبادی/ شهرگان شهر/ سیمین وهاب زاده/ ص 34