موضوع: "عاشقان بی ریا"

راه خدا

نوشته شده توسطصداقت...! 20ام بهمن, 1391

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
همسرم ! راه خدا را انتخاب کن که جز این راه دیگری برایخوشبختی وجود ندارد

 

 گزیده ای از وصیت نامه شهید عباس بابائی / برگرفته از سایت شهید آوینی