موضوع: "دریای پر گهر"

حق از زبان حق!

نوشته شده توسطصداقت...! 26ام اردیبهشت, 1394

امام علی علیه السلام:

خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فرستاد تا دعوت کننده به حق  و گواه اعمال خلق باشد.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون سستی و کوتاهی رسالت پروردگارش را رسانید

و در را خدا با دشمنانش بدون عذر تراشی جنگید.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیشوای پرهیزکاران وروشنی بخش چشم هدایت شدگان است.

نهج البلاغه/ ترجمه محمد دشتی/ ص 159/ خظبه 116

برادر جنگ!

نوشته شده توسطصداقت...! 4ام اردیبهشت, 1394

… همانا برادر جنگ

بیداری و هوشیاری است. هر آن کس که به خواب رود، دشمن او نخواهد خوابید.

نهج البلاغه/ ترجمه محمد دشتی/ نامه 62/ ص 429

خواری نزد خدا!

نوشته شده توسطصداقت...! 26ام دی, 1393

از خواری دنیا نزد خدا هما ن بس که جز در دنیا نافرمانی خدا نکنند.

و جز با رها کردن دنیا به پاداش الهی نتوان رسید.

مِن هَوانِ الدُّنیا علی الله انَّهُ لا یُعصی الّا فیها و لا یُنالُ ما عِندَهُ الا بتَرکِها

نهج البلاغه/ حکمت 385/ ترجمه محمد دشتی / ص 517

فاصله نگاه هايش كوتاه است!

نوشته شده توسطصداقت...! 13ام آذر, 1393

آماده حركت شويد

خدا شما را بيامرزد كه بانگ كوچ را سر داديد

وابستگي به زندگي دنيا را كم كنيد

و با زاد و توشه نيكو به سوي آخرت باز گرديد كه

پيشاپيش شما، گردنه اي سخت و دشوار و منزلگاه هاي ترسناك وجود دارد كه

بايد در آنها فرود آييد و توقف كنيد.

آگاه باشيد كه فاصله نگاه هاي مرگ بر شما كوتاه

و گويا چنگال هايش را در جان شما فرو برده است.

كارهاي دشوار دنيا مرگ را از يادتان برده، و بلاهاي طاقت فرسا آن را از شما پنهان داشته است.

پس پيوند هاي خود را با دنيا قطع كنيد، و از پرهيز كاري كمك بگيريد.


نهج البلاغه/ ترجمه محمد دشتي/ خطبه 204/ ص 303

استواری دین و دنیا!

نوشته شده توسطصداقت...! 5ام آذر, 1393

ای جابر!

استواری دین و دنیا به چهار چیز است

عالمی که به علم خود عمل کند

جاهلی که از آموختن سر باز زند

بخشنده ای که در بخشش بخل نورزد

و فقیری که آخرت خود را به دنیا نفروشد.

پس هرگاه عالم علم خود را تباه کند ،نادان به آموختن روی نیاورد ،

هرگاه بی نیاز در بخشش بخل ورزد ،تهیدست آخرت خویش را به دنیا فروشد.

ای جابر! کسی که نعمت های فراوان خدا به او روی کرد ،نیازهای فراوان مردم نیز به او روی آورد ، پس

اگر کسی که صاحب نعمتی است حقوق واجب الهی را بپردازد،خداوند نعمت ها را بر او جاودانه سازد،

و آن کس که حقوق واجب الهی در نعمت ها را نپردازد ، خداوند آن را به زوال و نابودی کشاند.

نهج البلاغه/ حکمت 372 / ترجمه محمد دشتی/ ص 513

اما هیچ چیز جایگزین آن نمی شود!

نوشته شده توسطصداقت...! 16ام مهر, 1393

ای محمد بن ابی بکر؛ بدان من تو را سرپرست بزرگ ترین لشکرم یعنی لشکر مصر قرار دادم.

بر تو سزاوار است که با خواسته های دل مخالفت کرده

و از دین خود دفاع کنی هر چند ساعتی از عمر تو باقی مانده باشد

خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور زیرا

خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود.

نماز را در وقت خودش به جای آر نه اینکه

در بیکاری زودتر از وقتش بخوانی و به هنگام درگیری و کار آن را تاخیر بیاندازی و بدان که

تمام کردار خوبت در گرو نماز است ….


نهج البلاغه/ ترجمه محمد دشتی/ نامه 27/ بند 4/ ص 365