کلید واژه: "اتمام نعمت"

الله اعلم حیث یجعل رسالته...!

نوشته شده توسطصداقت...! 2ام اردیبهشت, 1395
در سراسر جهان هستی همه نعمت های مادی و معنوی از سوی خداوند سبحان است. «و ما بکم من نعمه فمن الله/ نحل/53». نعمت هایی که انسان های عادی هرگز توان شمارش آن را ندارند: «ان تعدو نعمه الله لا تحصوها/ نحل/18». خدای کریم در قران گاهی از نعمت های مادی و روزی… بیشتر »