آرشیو برای: "آذر 1397"

آنگاه هدایت شدم!!

نوشته شده توسطصداقت...! 16ام آذر, 1397
به شدت پشیمان بودم. بیشتر شبیه خانه ارواح بود تا فرهنگستان. جن هم پر نمی زد. دستگیره در را که پایین آوردم و صدای ناموزون در شنیده شد کم مانده بود قبض روح شوم. باور کردن وجود یک انسان آن هم خانم در این محل متروکه، توی قلب شهر معجزه به نظر می رسید. سلام و… بیشتر »