آرشیو برای: "مرداد 1398"

جز صبر، چاره چيست؟!!

نوشته شده توسطصداقت...! 20ام مرداد, 1398
اينكه چرا، نمي دانم. ولي براي ارتباط و دعا و عوض كردن احوالاتم نمي رفتم. شايد از تاريخ دلگير بودم و شايد از نتايجي كه برايش انتظار مي كشيدم، به هر صورت حسي براي دعا و حوصله اي براي مناجات نداشتم. شاكي نبودم ولي خسته تر از آني بودم كه بتوانم براي غنيمت… بیشتر »