آرشیو برای: "فروردین 1399"

زندگی چیست!

نوشته شده توسطصداقت...!

و چقدر دیر می فهمیم
که زندگی
همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم


بهترین سرگرمی برای روزهای کرونایی!

نوشته شده توسطصداقت...! 26ام فروردین, 1399
همسر خواهر خانم، تشریف فرما شده اند سفر کاری؛ و من هم به عنوان نترس رفته بودم نصف روزی کنارش باشم و جای او را پر کنم. تازه رفته خانه خودش. بخاطر کرونا مجبور است در خانه بماند و  خیلی پیش ما نیاید. اگر کرونا نبود من هم سر درس وبحثم بودم و او هم می رفت… بیشتر »

وضعیت قرنطینه!

نوشته شده توسطصداقت...! 23ام فروردین, 1399
این روزها، تنها سرگرمی خارج از عادت قرنطینه خانواده، حضور مهمانان نیم وجبی از دیار همسایه است. نیلوفر و بنفشه دو سه سالی تفاوت سنی دارند. نیلوفر با 6 سال و اندی سن از بنفشه بزرگتر است. از اوایل اسفند که همسایه شده اند، تقریبا روزی حداقل دو سه ساعت،… بیشتر »

کرونا قلب را درگیر می کند!

نوشته شده توسطصداقت...! 7ام فروردین, 1399
نمی دانم این روزها جو گیرم یا دلگیر. بیرون نرفتن غیر ضروری از منزل عادت همیشگی ماست. سختی و فشار روحی که حساب نمی شود هیچ، اتفاقا برعکس، برای ما همیشه وقت گذراندن در خانه و با خانواده شیرینی خودش را دارد. این چند هفته اما از بودن در خانه حس خوشایندی… بیشتر »

کرونا متشکریم!

نوشته شده توسطصداقت...! 4ام فروردین, 1399
هنوز هم هوا بارانی است. پتو به سر و زانو بغل، کنار بخاری، پناه گرفته ام. پاهایم را حرکت دادم، شاید چند ساعت نشستن کمتر حس شود. دستم را با احتیاط بردم پشت بخاری و گوشی را نزدیکتر آوردم ببینم ساعت چند است: «10» خدایا 10؟! گریه ام گرفته بود. بعد از نماز… بیشتر »