آرشیو برای: "شهریور 1399"

هر که مهمان است... !

نوشته شده توسطصداقت...!

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم

هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم

دل اگر تاریک، اگر خاموش بسم الله نور

گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای را هد هد آوردس آغازش تویی

از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم

میزبان عشق است و وای از عشق غوغا می کند

هر که مهمان است بسم الله الرحن الرحیم

 

جان ارباب!

نوشته شده توسطصداقت...! 7ام شهریور, 1399
وقتی جمعمان جمع می شود، اولین حرفی که شنیده می شود جمله تکراری خان داداش است که؛ «دلمان لک زده برای چای های آبجی صداقت». و راهی آشپزخانه می شوم و بعد از نیم ساعت با سینی چای بر می گردم. همیشه در این لحظه یاد می کنیم از پسر عمو و همه برای خادم الحسین که… بیشتر »