موضوع: "مناجات"

الهی!!

نوشته شده توسطصداقت...! 17ام شهریور, 1395

الهی

اگر از دنیا مرا نصیبی است، به بیگانگان دادم

اگر از عقبی مراذخیره ای است به مومنان دادم

در دنیا مرا یاد تو بس و در عقبی مرا دیدار تو بس

دنیا و عقبی دو متاعند بهایی و دیدار نقدیست عطایی!

الهی!

چه غم دارد او که تو را دارد؟ که را شاید او که تو را نشاید؟

الهی!

آن را که نخواستی چون آید؟ و او را که نخواندی، کی آید؟

دیده شده در: مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری/ صص 24 و 23 و 32

بهترین زمان برای مرگ!

نوشته شده توسطصداقت...! 10ام آذر, 1393

دست هایش را بلند می کرد برای دعا. می گفت :

خدایا تا عمرم را در راه اطاعت از فرمان تو به کار می برم به من عمر بده

آن گاه که عمرم چراگاه شیطان شد مرا بمیران!

آفتاب در سجده (روایت داستانی زندگی امام سجاد علیه السلام)/ سمیه مصطفی پور/ ص 14

الهی!

نوشته شده توسطصداقت...! 29ام مهر, 1393

الهی!

موی حسن سفید شد و خوی حسن سفید نشد.!

الهی نامه آیت الله حسن زاده آملی/ ص74

بارخدایا!

نوشته شده توسطصداقت...! 1ام مهر, 1393

بارخدایا!

هنگامی که روزهای زندگانی ما سپری شد و اوقات عمرمان به سر رسید

ودعوت تو که از آن و از پذیرفتنش چاره ای نیست ما را احضار نماید،

پس بر محمد و آل او درود فرست

و پایان آنچه نویسندگان کردارهامان برای ما (روز قیامت) می شمارند توبه پذیرفته شده قرار د

که پس از آن ما را بر گناه که به جا آوره و نافرمانی که کرده ایم باز نداری.

توئی که به هر که تو را بخواند مهربان و بهر که  از تو چیزی خواهد درخواستش را روا کننده ای!

صحیفه سجادیه/ ترجمه و شرح فیض الاسلام/ ص 92/ دعای یازدهم/ دعای عاقبت بخیری ها

بارخدایا!

نوشته شده توسطصداقت...! 6ام مرداد, 1393

بارخدایا تویی آن که برای بندگانت دری به سوی عفوت گشوده ای و آن را توبه و بازگشت نامیده ای

… از کارهای برگزیده و واجبات مخصوصه ماه رمضان را قرار داده ای …

همان ماهی که از همه زمان ها و روزگارها برتری داده و بر همه وقت های سال برگزیده ای…

این ماه در میان ما پسندیده زیست نمود وبا ما مصاحب و یار نیکو بود

سپس هنگام پایان یافتن  وقتش  .. از ما جدا شد

از این رو ما آن را وداع و بدرود می نماییم مانند وداع کسی که جداییش برما بزرگ و دشوار است

و رفتنش از میان ما، ما را اندوهگین ساخته…

پس ما می گوییم..

درود بر تو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا

بارخدایا با گذشتن این ماه از گناهان ما بگذر و با بیرون رفتن آن ما را از بدی هامان بیرون بر که

تو بر هر چیز توانایی


صحیفه سجادیه/ ترجمه و شرح فیض الاسلام/ تلخیصی از صص 297 تا 313

بارخدایا!

نوشته شده توسطصداقت...! 5ام تیر, 1393

بر محمد و آل او درود فرست و پدران و مادران و فرزندان و قبیله ها و خویشان و نزدیکان و همسایگان

ما را ازمردان و زنان اهل ایمان

از شر شیطان

در جای استوار و قلعه نگهدارنده و پناهگاه باز دارنده قرار ده …

بارخدایا مشمول این درخواست گردان هر که را به پروردگاریت گواهی دهد …

بارخدایا ما را در رشته دشمنانش قرار ده و از شمار دوستانش بر کنار فرما..

امین یا رب العالمین


صحیفه سجادیه/ فیض الاسلام/ ص 122/ دعای 17