کلید واژه: "اینترنت ایرانی"

آیا شبکه ملی اطلاعات لازم است؟

نوشته شده توسطصداقت...! 19ام مهر, 1399
برخی ها تصورشان این است که شبکه ملی اطلاعات، یک اینترنت دیگری است که باید همه این تجهیزات فعلی را قیچی کنیم و بعد وصل شویم به آن اینترنت جدید. این تصور خام باعث می شود که در ضرورت هایی که اینترنت سراسری قطع می شود، اینترانت را همان راه اندازی اینترنت… بیشتر »