کلید واژه: "تنها"

الهی!!

نوشته شده توسطصداقت...! 17ام شهریور, 1395
الهی اگر از دنیا مرا نصیبی است، به بیگانگان دادم اگر از عقبی مراذخیره ای است به مومنان دادم در دنیا مرا یاد تو بس و در عقبی مرا دیدار تو بس دنیا و عقبی دو متاعند بهایی و دیدار نقدیست عطایی! الهی! چه غم دارد او که تو را دارد؟ که را شاید او که تو را… بیشتر »