کلید واژه: "دل های شکسته"

هرآنچه دیده ام یاد تو کردم...!

نوشته شده توسطصداقت...! 4ام آذر, 1396
اگر سوال کنی چرا برایم نمی نویسی انکار نمی کنم که نوشتن بعد از چندین سال، کار سختی نیست. ولی عزیزِجان بگو از چه بنویسم اینجا یک اتاق شخصی 24 متری است، گرم و آرام و با تمام وسایلی که دوستشان دارم، چطور برایت بنویسم وقتی سرپناهت چادری است کوچک و سرد و… بیشتر »