کلید واژه: "عباس حسین مردی"

حکایت زمستان!

نوشته شده توسطصداقت...! 27ام مرداد, 1395
چند سال قبل کتابی به بنده معرفی شد.   هر کجا در شهر مقدور بود سراغی از آن گرفتم آن را نیافتم. تا اینکه امروز بدون درخواست، یکی از دوستانم، آن را به عنوان پیشنهاد مطالعه، برایم امانت آورده بودند. قصد داشتم اجمالی آن را مطالعه کنم اما، محتوای کتاب به گونه… بیشتر »