کلید واژه: "هيچم"

هيچم و چيزي كم؟!

نوشته شده توسطصداقت...! 24ام خرداد, 1397
چند باري تماس گرفته بودند و متوجه نشده بودم. هميشه وقتي نامش روي گوشي ديده مي شود، مطمئن مي شوم پاي كاري فرهنگي در ميان است. فقط اينكه دعوت است براي شركت در كارگاه و جلسه خاص يا حتي اردو؛ و يا لطفي است براي واگذاري جلسه اي و … مشخص نيست. تماس… بیشتر »