کلید واژه: "آسیب های اشتغال زنان"

اشك هاي سكوت!

نوشته شده توسطصداقت...! 11ام دی, 1396
 صداي گريه مظلوميت پسر بچه بيچاره در تمام منزل ما شنيده مي شد. كم مانده بود، من و مادر دق كنيم. اجازه دخالت نداشتيم به نفع «احمد رضا» نبود. از هيچ كدام از خانه هايي كه با ما ديوار مشترك دارند، صدايي رد و بدل نمي شود جز يك ديوارِ امروزي.  خدا رحمت كند… بیشتر »

او دلش می گیرد!

نوشته شده توسطصداقت...! 9ام دی, 1396
مدتی بود انتظار می کشیدم خانواده فرصت کنند و برویم برای خرید کفش. سرماخوردگی امان پدر را برده بود و ماموریت دادند به برادرم که در اولین فرصت این کار را از طرف ایشان انجام دهند. رسیدیم به مغازه.  بسته بود. برادرم از شماره تماس روی درب سوال کرد و آقای… بیشتر »