کلید واژه: "آيا خديجه ازدواج كرده بود؟"

مادر حضرت زهرا عليها سلام، خديجه، كه بود؟

نوشته شده توسطصداقت...! 1ام اسفند, 1396
خديجه كه بود؟ سيد علي علوي / دقيقه 33 تا 43   تصوير فوق- صفحه 25 كتاب - براي تاييد است و در صوت نكات ديگري مطرح شده است. پيشنهاد مي شود صوت و احاديث مورد دقت قرار گيرد. بیشتر »