کلید واژه: "ارکان حیات انسانی"

ارکان زندگی انسانی!

نوشته شده توسطصداقت...! 21ام دی, 1398
* مراد از نور در قرآن یعنی حیات انسانی. نورانیت ویژگی انسانیت است. زندگی جامعه خانواده اعضا و جوارح و قلب و … نورانی است. به مقداری که نورانی شده ایم زندگی انسانی داریم با قال و قیل کار درست نمی شود. *پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که… بیشتر »