کلید واژه: "تاريخچه"

1- آشنايي با تاريخچه تاسيس دانشگاه!

نوشته شده توسطصداقت...! 14ام مرداد, 1394
موسس: جعفر بن محمد پيشواي ششم مذهب اماميه  (امام صادق عليه السلام) سوابق علمي موسس: عظمت علمي موسس مورد توافق دانشمندان شيعه و سني است. فعاليت هاي موسس: فعاليت هاي فرهنگي(تاسيس دانشگاه، تربيت شاگر، مناظرات علمي و ...)، فعاليت هاي سياسي(اعزام نمايندگان… بیشتر »