کلید واژه: "شهادت 32 نفر از افسران و خدمه كشتي سانچي"

سكوت اقيانوس

نوشته شده توسطصداقت...! 25ام دی, 1396
خيلي نزديكيم به خيابان. اينكه عيب است يا حسن، نمي دانم ولي همين كه  منزلمان، هيچ وقت سكوت مطلق نيست، به نظرم ويژگي مثبتي است. زندگي در دنياي سكوت سخت است و وحشتناك. آنچه بيش از اين خروش هميشگي منزلمان، از ما دلبري مي كند خاكي بودنش است. خانه هاي شهر ما… بیشتر »