کلید واژه: "فریب"

جای دگر نمی شود!

نوشته شده توسطصداقت...! 10ام دی, 1395
از صدای وحشتناکی که شنیده شد دیوار افکارم فرو ریخت . قبل از اینکه مرجع صدا را شناسایی کنم  علائم تشریف فرمایی جناب تبخال خود نمایی می کرد. خنده دار است اگر من هم انذازه این ویروس نادیدنی در استفاده از فرصت سرعت عمل داشتم حتما الان علامه دهر بودم. مرجع… بیشتر »