کلید واژه: "متشكرم كه هستي"

متشكرم كه هستي!

نوشته شده توسطصداقت...! 28ام اردیبهشت, 1397
ماه رمضان، نزديك ظهر و آفتاب كوير،  مراعات نظير طاقت فرسايي بود. در خيابان تاكسي كه سهل است، حشرات هم پناه گرفته بودند و كاري به كار كسي نداشتند. زاويه تابش خورشيد مستقيم بود و هيچ سايه اي براي پناه بردن پيدا نكرديم. از شرمندگي نمي توانستم توي چشم… بیشتر »