کلید واژه: "اسارت"

خوب شد که رفتی!

نوشته شده توسطصداقت...! 1ام مهر, 1397
محرم که می شود، به برکت مراسم و عزاداری های ویژه شهرمان، میزبان عزاداران مختلفی از فامیل و آشناییم. دو نفری از جمع جدا شده بودیم، هنوز حرفمان شروع نشده، بی مقدمه از یکی از دوستانش که نمی شناختم گفت: «برای بار چندم دختر  چند ماهه اش از دنیا رفت. بیچاره… بیشتر »

قصه اسیری...!

نوشته شده توسطصداقت...! 14ام آذر, 1394
سرگرم کتاب و دفتر بودم .  صدای آقای عالی که از سختی اسارت اهل بیت علیهم السلام سخن می گفتند،  و سخت ترین مصیبت برای امام زمان اسارت عمه جانشان حضرت زینب و ...به گوش می رسید. به اتاق رفتم و روبروی تلویزیون نشستم و به گریه کردن ها نگاه کردم و غبطه خوردم… بیشتر »