کلید واژه: "خلاصه برداری"

راه های کسب عشق و محبت!

نوشته شده توسطصداقت...! 26ام خرداد, 1393
در علم تربیت عشق و محبت دو قسم است نا آموخته: محبتی که از غیر راه آموزش و یا از راه های ناشناخته خدا در دل ایجاد می کند. مانند عشق مادر به فرزند و عشق فرزند به مادر آموختنی: محبتی که برای به دست آوردن آن باید کوشید و انرژی و توان مصرف نمود و آموزش دی… بیشتر »