کلید واژه: "دعوت حق"

حق از زبان حق!

نوشته شده توسطصداقت...! 26ام اردیبهشت, 1394
امام علی علیه السلام: خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فرستاد تا دعوت کننده به حق  و گواه اعمال خلق باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون سستی و کوتاهی رسالت پروردگارش را رسانید و در را خدا با دشمنانش بدون عذر تراشی جنگید. پیامبر صلی… بیشتر »