کلید واژه: "فاطمیه"

این حدیث تلخ با دل ها چه کرد...!

نوشته شده توسطصداقت...!

فاطمیه اعتقاد شیعه است

عشق زهرا در نهاد شیعه است

فا طمیه آبروی اهل دل

سوختن در گفت و گوی اهل دل

فاطمیه شاهدی بر بی نشان

غربت مولا امیر مؤمنان

فاطمیه از ولایت تا ولی

یک سقیفه فتنه در حق علی

فاطمیه شور و حال گریه است

چشم اگر چشم است مال گریه است


شاعر: جعفر رسول زاده

مرهم بُوَد به آتش زخم نهانتان؟!!

نوشته شده توسطصداقت...! 10ام بهمن, 1396
از کجا شروع کنم و از چه بگویم، هر دو در حد من نیست. زبان قاصر است و قلم ناتوان و دانشم هیچ.  برای ناسپاسی چون من، صحبت از شما سخت است، سخت به اندازه صحبت برایتان؟ شما را چه صدا کنم بانو؟ مادر؟ شرم دارم از این نوع خطاب راستش را بگویم عاشق ایام عزاداری… بیشتر »