کلید واژه: "شيوه دفاع از ولايت"

شيوه دفاع از ولايت!

نوشته شده توسطصداقت...! 26ام بهمن, 1396
در زمان هر پيامبري انحراف پيش آمد. قوم موسي نبي عليه السلام انحراف اعتقادي - گوساله پرست شدند-و موسي زنده بود و فرياد زد و جلوي انحراف ايستاد/ قوم لوط انحراف جنسي و لوط زنده بود و جلوي انحراف ايستاد/ قوم شعيب - انحراف اقتصادي؛ كم فروشي مي كردند.  فرياد… بیشتر »

 
خبرگزاری کوثرنیوز