کلید واژه: "ظلم"

خانواده و قیام امام حسین علیه السلام

نوشته شده توسطصداقت...! 24ام شهریور, 1397
* ظلم چیست؟: هر گونه انحراف در نظام آفرینش ظلم است. * اقسام ظلم: ظلم به خود، ظلم اجتماعی (غیر خود اعم از انسان و محیط و درخت و حیوان و…) که بدترین نوع آن طبق کلام امام حسین علیه السلام ظلم به کسی است که دستش به جایی نمی رسد یعنی ظلم به آدم بی کس و… بیشتر »