کلید واژه: "قیام امام حسین علیه السلام"

خانواده و قیام امام حسین علیه السلام

نوشته شده توسطصداقت...! 24ام شهریور, 1397
* ظلم چیست؟: هر گونه انحراف در نظام آفرینش ظلم است. * اقسام ظلم: ظلم به خود، ظلم اجتماعی (غیر خود اعم از انسان و محیط و درخت و حیوان و…) که بدترین نوع آن طبق کلام امام حسین علیه السلام ظلم به کسی است که دستش به جایی نمی رسد یعنی ظلم به آدم بی کس و… بیشتر »

قیام امام حسین علیه السلام

نوشته شده توسطصداقت...! 22ام شهریور, 1397
قیام امام حسین علیه السلام * هدف: اصلاحات (یکی از آن ها امر به معروف و نهی از منکر) * جامعه هدف: در کل امت (نه حجاز یا کوفه و…) * فرمودند می خواهم به سیره جدم رسول خدا و پدرم علی علیه السلام عمل کنم. مگر سیره این دو بزرگوار فرق داشت؟ چرا جدا شده؟… بیشتر »