کلید واژه: "ملکه درونی"

سیب تلخ!

نوشته شده توسطصداقت...! 21ام مهر, 1394
مرتب سیب ها را جا به جا می کردم. نه این خوب نیست. دوباره بعدی را بر می داشتم بو می کردم و نگاه. با لاخره آن را که دنبالش بودم یافتم. خوشرنگ، خوشبو، کاملا هند سی، سالم  و زیبا. این از عادت ها و تزئینات قدیمی اتاقم است. سیب قرمز تازه روی مانیتور و یا… بیشتر »