کلید واژه: "وساطت ازدواج"

شما چه کردید؟

نوشته شده توسطصداقت...! 20ام خرداد, 1398
نایب رئیس جلسه. هر زمان مشکل و کاری مانع حضور مربی کلاس می شود، رهسپار مسجد می شوم و چند جلسه ای مربی قرآن. کمی زود رسیده بودم. مبصر کلاس که خانم کم سواد میانسالی بود همه رحل و قرآن ها را با ظرافت خاصی دایره وار چیدمان کرده بود. منتظر بقیه ماندیم . آرام… بیشتر »