کلید واژه: "چشم عاشق"

با چشم های عاشق بیاا!

نوشته شده توسطصداقت...! 30ام مرداد, 1395
مادر چند بار تا اتاق آمده بود برای اینکه بروم ناهار. واقعا شرمنده شدم.   آنچنان این ویروس نادیدنی سرماخوردگی وسط تابستان، دست و پایم را بسته، که سه روز است توان بلند شدن از زمین را نداشتم.  مثل جنازه اما، همچنان درگیر سامانه و لپ تاپ . به هر زحمتی بود… بیشتر »