کلید واژه: "زیارت امام رضا علیه السلام"

آخرین زیارت!

نوشته شده توسطصداقت...! 24ام مرداد, 1395
قدمت رفتن به زیارت آقا امام رضا علیه السلام، از زمانی که قاب عکس های قدیمی مرا در بغل پدرم به تصویر کشیده تا یک سال و چند ماه قبل، تقریبا هر سال تکرار می شد. خاطرات و لحظات تلخ و شیرین مختلفی در ذهنم ثبت شده اما هیچ کدام مثل آخرین زیارتی که رفتم ، نیست.… بیشتر »